Ak chcete podporiť tento projekt, budem vďačný ak tak spravíte
zaslaním daru na transparentný učet:
SK26 8330 0000 0025 0240 0775
 

Platbou cez PAY by square s prednastavenou sumou 1€
ktorú môžete zmeniť vo vašom internet bankingu :-)

Alebo kartou cez PayPal
Príspevok kartou je spoplatnený PayPalpoplatkom 2,9% z prispievanej sumy,minimálne však 0,30 EUR.